วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

จอมบึงของเรา


จอมบึงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี
เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
และมีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี กีฬาเด่น
ความประพฤติดี จอมบึงมีอากาศดี ธรรมชาติสวยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น